Obiective

 1. Unificarea României și a Republicii Moldova după modelul RFG/RDG și în conformitate cu normele dreptului internațional.
 2. Lupta pentru românism şi combaterea moldovenismului primitiv.
 3. Implementarea limbii Române ca limbă de stat şi comunicare interetnică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
 4. Combaterea separatismelor transnistrean şi găgăuz si a tentativelor de federalizare a Republicii Moldova.
 5. Protejarea familiei tradiţionale. Stoparea declinului demografic care ameninţă viitorul Naţiunii Române din Republica Moldova şi promovarea unei politici de creştere a natalităţii.
 6. Educarea tineretului în spirit naţional şi creştin, întreţinerea cultului eroilor, al tuturor celor care s-au jertfit pentru Dumnezeu, Neam şi Patrie.
 7. Sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române în proiectele sale sociale şi misionare.
 8. Promovarea distributismului ca alternativă economică la capitalismul apatrid care în ultimele două decenii a reușit transformarea noastră într-o națiune de consumatori și o piață docilă de desfacere.
 9. Interdicția companiilor și cetățenilor străini de a cumpăra terenuri agricole. Evitarea riscului ca aceștia să devină în scurt timp proprietari majoritari în propria noastră țară.
 10. Promovarea Justiţiei Sociale prin confiscarea averilor ilicite, anularea privatizărilor frauduloase şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi de sărăcirea Republicii Moldova.
 11. Garantarea siguranţei cetăţenilor prin eradicarea clanurilor interlope.
 12. Instaurarea unui climat de moralitate în viaţa publică, prin eradicarea politicianismului şi corupţiei.
 13. Interdicţia pentru fosta nomenclatură a regimului comunist de a ocupa funcţii în administraţia publică centrală şi locală. Interzicerea partidului şi ideologiei comuniste şi adoptarea Legii lustraţiei.
 14. Formarea unei noi elite politice, educată în spiritul apărării și promovării intereselor Naţiunii Române din cel de-al doilea stat românesc.

 

 

Developed by Logicon!